Wigge & Partners har biträtt iZettle AB

01 september 2015

iZettle AB har genomfört en nyemission på cirka 60 miljoner euro till nuvarande investerare Intel Capital, Zouk Capital samt till några av företagets andra befintliga aktieägare för att utveckla sina lösningar för betalningstjänster och fortsätta sin expansion inom och utanför Sverige.

Team

Praktikområden