Wigge & Partners biträder Readly i samband med budet från Bonnier News

06 december 2022

Wigge & Partners biträder Readly International AB (publ) med anledning av att Bonnier News har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly. Erbjudandet är 12 SEK per aktie och värderar Readly till cirka 455 miljoner SEK.

Teamet från Wigge & Partners består av Peter Bäärnhielm (Partner), Henrik Fritz (Partner) och Carl Hedström (Associate).