Wigge & Partners rådgivare till Svenska Handelsfastigheter i samband med det offentliga erbjudandet avseende aktierna i Tre Kronor Property Investment

13 april 2021

Svenska Handelsfastigheter har offentliggjort ett kontanterbjudande om 151 kronor per aktie till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1 552 miljoner kronor. Wigge & Partners agerar legal rådgivare till Svenska Handelsfastigheter i samband med erbjudandet.

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB är ett fastighetsbolag inriktat på långsiktig förvaltning av kommersiella handelsfastigheter, särskilt inom dagligvaruhandel och andra grenar av detaljhandel.

Tre Kronor Property Investment AB är ett fastighetsbolag som fokuserar på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice i Norden.

Erbjudandet värderar Tre Kronor till cirka 1 552 miljoner kronor. Erbjudandet offentliggjordes den 13 april 2021 och acceptperioden för erbjudandet förväntas vara mellan den 19 april och 10 maj 2021.

Kapitalmarknadsteamet bestod av Peter Bäärnhielm (Partner), Henrik Fritz (Partner), Emma Brolund (Senior Associate) och Tobias Ställborn (Associate).