Wigge & Partners har agerat legal rådgivare i samband med Headsents omvända förvärv av Vimab Holding och fortsatta notering på Nasdaq

05 september 2022

Wigge & Partners har företrätt Vimab Holding AB och dess säljare i samband med Headsent AB (publ):s (”Headsent”) omvända förvärv av Vimab Holding AB. Headsent har i samband med transaktionen genomgått en förnyad noteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market och ändrat sitt företagsnamn till Vimab Group AB (publ) (”Vimab”). Vimabs målsättning är att bli en av Nordens ledande koncerner inom hållbar industriservice.

Länk till pressmeddelanden:

https://investor.vimabgroup.com/pressmeddelanden/headsent-ab-publ-har-erhallit-villkorat-godkannande-avseende-96981

https://investor.vimabgroup.com/pressmeddelanden/headsent-ab-publ-har-ingatt-villkorat-avtal-om-omvant-forvar-96233?from=2022-05-31

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Fritz (Partner), Oliver Cherek (Senior Associate), Kristian Cardell (Associate) och Carl Hedström (Associate).