Wigge & Partners har biträtt Brunswick Real Estate Capital I, FCP-SIF

03 maj 2016
Wigge & Partners har biträtt Brunswick Real Estate Capital I, FCP-SIF i samband med lånefinansiering till Jefast på cirka 284 miljoner kronor för finansiering av fastighetsportföljer i Helsingborg och Åstorp

Team

Praktikområden