Wigge & Partners har biträtt Mobila Doktorn i samband med förvärvet av hälso- och sjukvårdsmottagningen Vivitas

28 juni 2022

Wigge & Partners har biträtt Mobila Doktorn i samband med förvärvet av hälso- och sjukvårdsmottagningen Vivitas, ett stockholmsbaserat bolag specialiserat inom företagshälsovård.

Länk till pressmeddelande https://mobiladoktorn.se/nyheter/mobila-doktorn-forvarvar-sjukvardsmottagning-i-stockholm/

Vårt team bestod av partner Henrik Wenckert tillsammans med associate Klara Larsson