Wigge & Partners har företrätt MVI och Biototal i förvärvet av MEWAB

31 mars 2021

Wigge & Partners har biträtt köparen i samband med förvärvet av MEWAB AB, ett företag som erbjuder tjänster och lösningar inom de tre affärsområdena; lantbruk, återföring av slam och andra restprodukter samt deponier.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Wenckert och Filip Karlsson.

Se pressmeddelande här

Team

Praktikområden