Wigge & Partners har företrätt MVI och PS Intressenter i förvärvet av UNITS och Slag 1

02 juli 2021

Wigge & Partners har biträtt köparen i samband med förvärvet av Auktions- & Värderingshuset U.N.i.T.S AB och Slag 1 AB, två auktions- och värderingshus för överskottsvaror och konkurser, verksamma i södra och mellersta Sverige.

Länk till pressmeddelande: https://www.mvi.se/sv/nyheter/?v=news#ps-auction-acquires-units-and-slag1-2

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Wenckert (partner), Filip Karlsson (associate) och Julia Conzen (associate).