Wigge & Partners har biträtt Rabbalshede Kraft AB

30 juni 2016

Wigge & Partners har biträtt Rabbalshede Kraft AB i samband med en revolving credit facility för finansiering av allmänna företagsändamål.

Team

Praktikområden