Wigge & Partners har företrätt tbd30 AB i samband med tre tilläggsförvärv

26 januari 2023

Wigge & Partners har företrätt tbd30 AB (publ) i samband med dess helägda dotterbolag Spolargruppen Sverige AB:s förvärv av samtliga aktier i Reliningsteknik Sverige AB och Gerox AB (publ) samt tbd30 AB:s etablering i Finland genom det indirekta förvärvet av samtliga tillgångar i Suomen Sukittajat Oy, en av Finlands största aktörer inom fastighetsrelaterad relining.

Teamet från Wigge & Partners har bestått av Henrik Wenckert (Partner), Louise Sörelind (Counsel), Filip Karlsson (Associate) och Gustav Eiroff (Associate). Vidare har Peter Bäärnhielm (Partner) och Kristian Cardell (Associate) biträtt med aktiemarknadsrelaterade frågor hänförliga till förvärven.