Wigge & Partners har företrätt säljarna i samband med försäljningen av JR Markteknik och Täby Maskin & Uthyrning

17 december 2021

Wigge & Partners har företrätt säljarna i samband med försäljningen av JR Markteknik och Täby Maskin & Uthyrning till Netel. Bolagen är verksamma inom bland annat avancerade infrastrukturprojekt.

Team

Praktikområden