Wigge & Partners har biträtt säljarna vid försäljningen av Replace OÜ till Xllnc-gruppen

21 oktober 2019

Wigge & Partners har biträtt säljarna vid försäljningen av alla aktierna i Replace OÜ till Xllnc-gruppen, majoritetsägt av Norvestor. Replace OÜ är ledande inom återvinning av begagnad elektronik samt leverans av onlinehandelslösningar. Säljarna återinvesterar en del av köpeskillingen i Xllnc-gruppen.

.

Team

Praktikområden