Wigge & Partners har biträtt Wilton Row Capital AB i samband med tillstånd att bedriva verksamhet

14 juli 2017

Wigge & Partners har biträtt Wilton Row Capital AB i samband med dess licensansökan för att bedriva verksamhet. Wilton Row Capital AB har fått tillstånd från Finansinspektionen att bedriva sin verksamhet.

Team

Praktikområden