Wigge & Partners har representerat säljarna i samband med försäljningen av PropTech Sweden AB och dess dotterbolag

02 juni 2023

Wigge & Partners har representerat Stora Frö Invest AB och övriga minoritetsägare vid försäljningen av PropTech Sweden AB och dess dotterbolag Ömangruppen Svenska AB och Axcell Fastighetspartner AB till Procuritas. Koncernen är en ledande aktör inom ventilation, energieffektivisering och andra fastighetsrelaterade tjänster. Genom 30 lokalkontor och med över 300 anställda har koncernen idag verksamhet i hela södra Sverige samt Luleå och Örnsköldsvik.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Stefan de Hevesy (Senior Advisor), Louise Sörelind (Counsel), Malcolm Hamilton (Associate) och Gustav Eiroff (Associate).