Wigge & Partners biträder vid floating rate issue av Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13

08 juli 2015
Wigge & Partners biträder en investerare vid floating rate issue av Fastighetsaktiebolaget Grönlandet Södra 13