Wigge & Partners företräder Carnegie och Swedbank i samband med noteringen av Fastighetsbolaget Emilshus AB

02 juni 2022

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") och Swedbank AB (publ) ("Swedbank") agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Fastighetsbolaget Emilshus AB erbjudande om teckning av bolagets B-aktier uppgående till ett belopp om 756 miljoner kronor (inklusive en fullt utnyttjad övertilldelningsoption) och upptagande till handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Wigge & Partners agerar legal rådgivare åt Carnegie och Swedbank.

Prospektet som upprättats med anledning av erbjudandet och noteringen publicerades den 2 juni 2022 och första dag för handel med aktierna på Nasdaq Stockholm kommer att äga rum runt den 13 juni 2022.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Fritz (Partner) och Carl Hedström (Associate) tillsammans med Peter Bäärnhielm (Partner) och Kristian Cardell (Associate).