Wigge & Partners representerar Nimbus Group i en riktad nyemission

09 mars 2023

Nimbus Group AB (publ) har idag genomfört en riktad emission av 1 937 781 nya aktier till en teckningskurs om 41,00 kronor per aktie. Nimbus Group avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen för att finansiera förvärvet av EdgeWater PowerBoats, LLC, en amerikansk tillverkare av motorbåtar, för en kontant köpeskilling om 9,5 MUSD på en kassa- och skuldfri basis.

Transaktionsteamet har bestått av Henrik Fritz (Partner), Oliver Cherek (Senior Associate) och Cajsa Wennerberg (Associate).