Willhem förvärvar bostadsportfölj i Halmstad och Eskilstuna av Akelius

14 oktober 2016

Wigge & Partners har biträtt Willhem AB (publ), ägt av Första AP-fonden, vid förvärvet av en portfölj med 31 fastigheter med totalt 1 763 bostadslägenheter från Akelius.

Det underliggande fastighetsvärdet är 2,8 miljarder kronor. Fastigheterna i Halmstad är centralt belägna och omfattar 1 160 bostadslägenheter och ett pågående projekt för byggande av 72 nya lägenheter. Portföljen i Eskilstuna omfattar 603 bostadslägenheter i centrala lägen. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 119 100 kvm och förväntat tillträde är planerat till 1 mars 2017. Transaktionen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheter.