Willhem förvärvar bostadsfastigheter i Helsingborg

29 mars 2018

Wigge & Partners har företrätt Willhem AB (publ), ägt av Första AP-fonden, vid förvärvet av två bostadsfastigheter från Radioplans Fastighets AB.

Fastigheterna består av 154 bostadslägenheter och några mindre kommersiella lokaler och den totala uthyrningsbara ytan är 10 487 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 170 miljoner kronor.

Team

Praktikområden