Förvärv av Högkullen Omsorgsfastigheter AB

Wigge & Partners representerade Aktiebolaget Högkullen (publ) i samband med finansieringen av förvärvet av Högkullen Omsorgsfastigheter AB från Sveafastigheters Fond III.

I finansieringen ingick banklån och emission av preferensaktier från företaget. Den förvärvade portföljen är den största i sitt slag i Sverige och omfattar 124 grupphem i 50 kommuner.