ALM Equity blir storägare i Aros Bostad efter strukturaffär

Wigge & Partners har biträtt ALM Equity AB i samband med avyttringen av ca 1 500 byggrätter till Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad”) mot betalning av en kombination av stamaktier, preferensaktier och konvertibler som motsvarar en ägarandel om ca 35% i Aros Bostad.

Länk till pressmeddelande: https://www.almequity.se/press-och-nyheter/2022/alm-equity-blir-storagare-i-aros-bostad-efter-strukturaffar/

Vårt team: Patrick Forslund, Henrik Fritz och Hugo Wessman