Altor förvärvar Xzakt Kundrelation

Wigge & Partners företrätt Altor Fund IV i samband med förvärvet av GVP Communication AB, holdingbolaget för det svenska kundvårdsbolaget Xzakt Kundrelation, från grundaren Gunilla von Platen. Xzakt kommer att vara ett systerföretag till Altors portföljbolag Transcom WorldWide.