Brunswick Real Estate finansierar Holmströmgruppens refinansiering och utökning av en befintlig fastighetsportfölj.

Wigge och Partners Bank & Finans team har varit legal rådgivare åt Brunswick Real Estate i samband med Holmströmgruppens refinansiering samt utökning av en befintlig fastighetsportfölj nu omfattandes 29 fastigheter belägna i och i närheten av Kalmar i Sverige samt i Borgholm i Sverige.

Blommor och berg