Avyttring av Women Executive Search (WES) till SJR in Scandinavia AB (publ)

Wigge & Partners företrädde säljaren i samband med försäljningen av Women Executive Search (WES) till SJR in Scandinavia AB (publ) i ett förvärv av samtliga aktier kontant.

WES bedriver rekrytering till befattningar på ledningsnivå, mellanchefsnivå och till styrelser.

Läs mer på: https://sjr.se/wp-content/uploads/2018/03/PM-SJR-ingar-avtal-om-forvarv-av-samtliga-aktier-i-Women-Executive-Search-Sweden.pdf