FSN Capital III säljer Vindora till AcadeMedia

Vindora är en ledande utbildningsleverantör, främst verksam inom gymnasieutbildning, med en marknadsledande position inom lärlingsbaserad yrkesutbildning.

Transaktionen är villkorad av Konkurrensverkets godkännande och förväntas vara genomförd under det fjärde kvartalet 2017.