Hemfosa förvärvar en fastighetsportfölj om 875 miljoner kronor från Kaupthing

Wigge & Partners har biträtt Hemfosa vid förvärvet av en portfölj av elva fastigheter i Sverige, varav fem är hyresrätter, till ett underliggande fastighetsvärde om 875 miljoner kronor.

Cirka 60 procent av hyresvärdet kommer från offentligt finansierade hyresgäster, där den största hyresgästen är Kunskapsskolan. Sex av fastigheterna i portföljen är fastigheter tänkta för allmännyttiga ändamål. Fastigheter i Stockholms kommun står för cirka 50 procent av hyresvärdet. De elva fastigheterna har förvärvats av Kaupthing ehf. och finns i Stockholm, Järfälla, Södertälje, Gävle, Norrköping och Landskrona. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 80 000 kvm och består av kontors- och skollokaler. Det totala hyresvärdet är cirka 92 miljoner kronor. De största hyresgästerna är Kunskapsskolan, Colly Company, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Norrköpings kommun. Hemfosa tog över fastigheterna den 1 december 2016.