Hemfosa Fastigheter förvärvar skolfastighet

Wigge & Partners har biträtt Hemfosa Fastigheter vid förvärvet av samhällsfastigheten Blyet 2 i Karlstad med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst.

Säljaren är Karlstad kommun och köpeskillingen uppgår till 73,5 miljoner kronor. Fastigheten omfattar cirka 6 800 kvm undervisningslokaler och är för närvarande helt uthyrd till Internationella Engelska Skolan i Sverige AB som har tecknat ett 20-årigt hyresavtal.