Internationella kvinnodagen på Wigge & Partners

HR Manager Zina Finjan om hur vi uppmärksammar internationella kvinnodagen på Wigge & Partners ur ett HR-perspektiv

Varför behöver företag uppmärksamma kvinnodagen?

Denna dag handlar om att reflektera kring de framsteg som gjorts, uppmana till förändring och att hylla modiga kvinnor som gjort historia. Det är viktigt att företag granskar sina organisationsstrukturer för att kunna främja ett jämställdhetsarbete där alla samhällets medborgare får plats.

Hur ser du på framtiden?

När jag tänker på framtiden så ser jag vikten av att driva en hållbar HR agenda- där Wigge och Partners är med och tar ansvar för hur vi påverkar samhället ur ett etiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Vi driver kompetensbaserade rekryteringar där individen är i fokus samtidigt som jämställdhet och mångfald är viktiga aspekter.

Hur kommer vi dit?

Det är en förändringsresa som jag är med och bidrar till. I min HR roll vill jag kombinera affärsnytta med samhällsnytta, genom att vi tar vårt sociala ansvar som arbetsgivare är vi med och främjar ett aktivt mångfald- och jämställdhetsarbete. På Wigge & Partners är majoriteten kvinnor i ledningsgruppen. Min ambition är att se mer kvinnor i ledande befattningar, flera unga talanger inta nya roller och mer mångfald i alla positioner.

Vilka utmaningar möter du i ditt HR arbete?

Den klassiska utmaningen är att förändring tar tid, med detta sagt så betyder det inte att vi växlar ner utan vi fortsätter driva arbetet framåt. HR är hjärtat av en organisation- för att bygga en ny kultur behöver man analysera och riva ner en gammal struktur, ta med det som varit gott och uppdatera det som behövs. Det som är lyckosamt för mig i min roll är att Wigge & Partners har en välarbetad plattform att bygga vidare på.

En elegant husfasad