Investment AB Spiltan lämnar budpliktsbud till Bonäsudden Holding AB

Wigge har biträtt Bonäsudden Holding AB med anledning av att Investment AB Spiltan lämnat ett budpliktsbud till aktieägarna i Bonäsudden Holding AB. Erbjudandet är 160 SEK per aktie och värderar Bonäsudden Holding AB till cirka 268 800 000 SEK.