John Mattson säljer fastighet på Lidingö

John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheten Tryckregulatorn 1 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Resinova Bostads AB.

Fastigheten Tryckregulatorn 1 är belägen i stadsdelen Dalénum på Lidingö, en ny stadsdel som har vuxit fram i den gamla AGA-fabrikens område. Fastigheten, som färdigställdes 2015, utgörs av 146 bostadslägenheter samt ett garage med 121 parkeringsplatser. Den totala uthyrbara arean uppgår till 9 220 kvadratmeter varav bostäder utgör 95 procent.

Vårt team: Patrick Forslund & Amanda Strömblad

Industriellmiljö