Wigge & Partners är Legal rådgivare till Europeiska Centralbanken

Wigge & Partners är oerhört stolta att meddela att byrån har valts ut som preferred supplier av juridisk expertis inom svensk rätt av Europeiska Centralbanken.