Magnolia Bostad ingår ramavtal med Heimstaden

Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad gällande ett ramavtal, enligt vilket Heimstaden har gått med på att förvärva bostadsprojekt från Magnolia Bostad till ett värde av cirka 9,6 miljarder kronor.

Projektportföljen är koncentrerad till det större Stockholmsområdet och Öresundsregionen. Projektportföljen består av 14 projekt med cirka 5 300 lägenheter. Samtidigt som samarbetet främst bygger på byggande av hyreslägenheter har parterna den gemensamma avsikten att utveckla en del av lägenheterna som hyresägda enheter. De flesta av projekten finns redan i Magnolia Bostads befintliga projektportfölj som genom ramavtalet får en planerad köpare. Magnolia Bostad kommer att se till att alla projekt utvecklas som lägenhetshus främst avsedda för bostadsändamål.