Magnolia Bostad bildar JV med KF Fastigheter och förvärvar mark i Upplands-Bro

Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad vid bildandet av ett JV-bolag med KF Fastigheter för gemensam utveckling av mark i ett nytt bostadsområde vid Mälaren i Upplands-Bro Kommun. Totalt kommer cirka 950 boenden om 80 000 kvm BTA att utvecklas. Teamet från Wigge & Partners bestod av Daniel Unger och Julia Lif

Ett torn på en gammal byggnad