Magnolia Bostad säljer Projekt i Örebro och Eskilstuna

Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad vid försäljningen av två bostadslägenhetsprojekt i Örebro och Eskilstuna till Slättö. Projektet i Örebro omfattar 217 bostadslägenheter i Södra Ladugårdsängen.

Magnolia kommer att fortsätta utveckla och hantera projektet tills lägenheterna är färdiga och hyresgästerna kan flytta in under 2018. Efter projektets slut kommer fastighetsvärdet uppgå till cirka 350 miljoner SEK. Projektet i Eskilstuna omfattar 262 bostadslägenheter som kommer att ligga i Norra Munktellstaden i Eskilstuna. Magnolia kommer att fortsätta utveckla och hantera projektet tills lägenheterna är färdiga och hyresgästerna kan flytta in under 2019. Efter projektets slut kommer fastighetsvärdet uppgå till cirka 450 miljoner kronor.