NetNordic förvärvar EdgeGuide

Wigge har biträtt säljarna i samband med försäljningen av EdgeGuide AB, ett svenskt konsultföretag som är specialiserat på IT-strategi, säkerhet och molntjänster till NetNordic.

Teamet från Wigge bestod av Michael Wigge (partner), Julia Conzen (associate) and Malcolm Hamilton (associate).