Nya regler om hållbarhetsredovisning

Idag överlämnade Utredningen om hållbarhetsredovisning sitt slutbetänkande (SOU 2023:35) till regeringen.I betänkandet lämnas bland annat förslag på hur CSRD, direktivet om hållbarhetsredovisning, ska genomföras i Sverige. Även frågor om EU-direktivet om könsfördelningen bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag och en tydligare ordning för dateringen av årsredovisningar berörs.Senior Counsel Magnus Schmauch, som ansvarar för Finansiell Reglering och Sustainable Finance and Risk Management, deltog som expert i utredningen som nu ska ut på remiss under hösten.

Person med en portfölj