Nyfosa förvärvar en mixad fastighetsportfölj för cirka 2,5 MDSEK

Wigge & Partners har biträtt Nyfosa i deras förvärv av samtliga fastigheter och projekt i Estea AB:s helägda dotterbolag och investeringsfond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) till ett värde om cirka 2,5 MDSEK. Cirka 60 procent av portföljen är belägen i Stockholmsregionen och den tillför Nyfosa en attraktiv mix av fastighetskategorier, stabila kassaflöden och utvecklingspotential.

Stora rör på en byggnad