Nyfosa finansierar förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 17 fastigheter för cirka 2,5 MDSEK

Wigge & Partners har varit legala rådgivare åt Nyfosa i samband med finansieringen av förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 17 fastigheter belägna runt om i Sverige till ett värde om cirka 2,5 MDSEK.

Läs gärna mer här:

https://nyfosa.se/release/nyfosa-forvarvar-en-mixad-fastighetsportfolj-for-cirka-25-mdsek-med-hog-andel-skattefinansierade-hyresgaster-och-utvecklingspotential/

En skog