Ovako säljer aluminiumverksamheten i Finland till Alumeco

Wigge & Partners har biträtt Ovako-koncernen vid avyttringen av dess aluminiumverksamhet i Finland till Alumeco

Closing i februari 2016.