Pophouse Entertainment Group förvärvar en majoritetsandel av Aviciis fullständiga masterinspelningar och förlagsrättigheter och ingår ett samarbete med Tim Berglings föräldrar för att utveckla och förstärka Aviciis musikarv globalt.

Wigge & Partners har biträtt Pophouse Entertainment Group i förvärvet av en majoritetsandel av Aviciis fullständiga master och förlagsrättigheter och ingående av ett samarbete med Tim Berglings föräldrar, Klas Bergling och Anki Lidén för att utveckla och förstärka Aviciis musikarv globalt. Wigge & Partners har samarbetat med Time Danowsky som har bidragit med sin specialistkompetens inom immaterialrätt.

Länk till pressmeddelande:

https://newsroom.notified.com/pop-house/posts/pressreleases/pophouse-entertainment-acquires-aviciis-back

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-63058725

https://www.di.se/digital/bjorn-ulvaeus-och-conni-jonsson-koper-aviciis-rattigheter/

Wigge & Partners team bestod av Michael Wigge, Julia Conzen och Angela Belfrage.

Industriellmiljö