Preem genomför framgångsrik emission av grönt obligationslån om 340 miljoner euro

Wigge & Partners Bank- och Finans team agerade svenskt ombud för de initiala köparna i samband med Preems emittering av seniora icke efterställda obligationslån om 340 miljoner euro, vilka förfaller till betalning år 2027. Erbjudandet utfärdades i enlighet med Rule 144A och Regulation S under U.S. Securities Act och ägde rum den 21 juni 2022.

Intäkterna från de erbjudandet kommer tillsammans med tillgängligt kapital att användas till att återbetala Preems existerande lån (inklusive ackumulerad ränta), samt till att betala transaktionskostnader, avgifter och utgifter. Preem har som intention att i linje med dess nya gröna finansieringsramverk avsätta ett belopp som motsvarar nettointäkterna från erbjudandet till att investera i utvalda gröna projekt, förnybara tillgångar och råmaterial. Preem uppskattar att ca 60% av det avsatta kapitalet kommer användas i syfte att öka produktionen av förnybart bränsle, och resterande kapital till att förvärva förnybart råmaterial.

Vårt team bestod utav Lisa Antman, Andreas Malmberg, Arvid Hed och Fredrik Arvebratt.

En skog med dimma