Rabbalshede Kraft finansierar utvecklandet av sex nya vindkraftverk i Stenungsund och Lilla Edet

Wigge & Partners Bank & Finans team har varit legala rådgivare åt Rabbalshede Kraft i samband med finansiering av byggandet och utvecklandet av sex nya vindkraftverk i Stenungsund och Lilla Edet i Sverige.

Vatten med vågor