Försäljning av Thors Trading AB

Wigge & Partners har biträtt säljaren i samband med försäljningen av Thors Trading AB till Serendipity Innovations AB Thors Trading AB är ett niche technology- företag som bedriver utveckling och produktion av hästskor och tillhörande produkter.