SCA och St1 bildar partnerskap för att producera förnybara bränslen

Wigge & Partners har rådgivit SCA i samband med ett planerat partnerskap med energibolaget St1 i syfte att utveckla storskalig produktion av talloljebaserade kommersiella biobränslen.

Syftet med partnerskapet är att bygga en ny anläggning för att producera avancerade förnybara bränslen från tallolja med en kapacitet på 100 000 ton per år. Byggandet av den nya anläggningen, med förbehåll för tillståndsprocess och slutgodkännande från båda företagen, beräknas kosta cirka 500 MSEK att bygga och planeras vara i drift 2021.