Host Realty emitterar 350 MSEK obligationslån

Wigge & Parnters har biträtt en investerare i samband med ett 350 MSEK seniort, säkerställt obligationslån emitterat av Host Realty i Stockholm AB. Lånelivkiden ska användas för att refinansiera existerande bankskuld och finansiera uppgraderingar av First Hotel Reisen i Stockholm.