Silvestica förvärvar 40 000 hektar skogsmark i norra Sverige

Silvestica Green Forest har förvärvat 40 000 hektar skogsmark från Norra Skog genom en ”off market”-transaktion. Förvärvet är del av Silvesticas ambition att öka sitt markinnehav i Sverige. Den förvärvade marken är fördelad över Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Silvestica är en långsiktig skogsfond grundad av SEB, Hesselmanska stiftelse och CRK, som förvaltar och förädlar sitt skogsinnehav ansvarsfullt och hållbart. Silvestica äger nu ca 110 000 hektar skogsmark fördelat på fem länder i Europa.

Wigge & Partners har agerat rådgivare åt Silvestica i transaktionen. Vårt team bestod av Daniel Unger (Fastighet) och Frida Sander (Fonder och Investeringar).

Ett träd på toppen av ett berg