Svenska Handelsfastigheter förvärvar Bromma Blocks

Wigge har biträtt Svenska Handelsfastigheter, en ledande aktör inom detaljhandelsfastigheter i Sverige,  vid förvärvet och finansieringen av Bromma Blocks. Säljare är CBREGI Swedish Retail Ventures AB och transaktionen är baserad på ett nettofastighetsvärde om 1 170 mkr. Förvärvet omfattar fem fastigheter med en total uthyrningsbar yta om knappt 57 500 kvm och en välbelägen byggrätt om cirka 50 000 kvm BTA. Coop, City Gross, Elgiganten, XXL, Jula och Rusta hör till de större hyresgästerna. Affären finansieras med externlån från Nordea samt eget kapital.

Bromma Blocks är en av Stockholmsområdets ledande handelsplatser med närmare 70 hyresgäster som täcker ett brett register av detaljhandeln. Livsmedel och andra dagligvaror står för omkring 50 procent av handelsplatsens totala omsättning, som under 2023 uppgick till cirka 2,1 mdr kronor. De totala hyresintäkterna uppgår till 210,3 mkr med ett driftnetto om 131,6 mkr.