Hemma Bäst-gruppen har förvärvat Driftia EL AB och Driftia Förvaltning Aktiebolag

Wigge & Partners har biträtt Hemma Bäst-gruppen i samband med förvärvet av Driftia EL och Driftia Förvaltning. Bolagen tillhandahåller fastighetsförvaltningstjänster i Stockholmsområdet.

En trappa