Hemma Bäst-gruppen har förvärvat PartHalmstad Fastighetsförvaltning AB

Wigge & Partners har biträtt Hemma Bäst-gruppen i samband med förvärvet av PartHalmstad Fastighetsförvaltning. Bolaget tillhandahåller fastighetsförvaltningstjänster i södra Sverige.

En skog med dimma