Unibail-Rodamco säljer Eurostop i Örebro

Wigge & Partners har biträtt Unibail-Rodamco vid försäljningen av detaljhandelsdelen av Eurostop (fastigheterna Argonet 7 och del av Argonet 2) i Örebro till Ancore Fastigheter, ett joint venture mellan ICA Fastigheter och Alecta.

Unibail-Rodamco förblir ägare till hotelldelen, med Best Western som hyresgäst. Fastigheterna omfattar cirka 15 400 kvm och är helt uthyrda till bland annat ICA Maxi, Jysk, Max och Circle K. Tillträde förväntas ske under hösten 2017 efter fullbordad fastighetsbildning.